การจำนอง การขายฝากอสังหาริมทรัพย์

การจำนอง การขายฝากอสังหาริมทรัพย์  | ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

วันหนึ่งเมื่อเราต้องการกู้เงินสดมาประกอบธุรกิจ หรือใช้หมุนเวียนในด้านอื่นๆ การนำเอาหลักทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน เข้าจดจำนอง หรือทำการขายฝาก บทความชิ้นนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการจดจำนอง และการขายฝากกันครับ

การจำนอง คือการนำอสังหาริมทรัพย์ของตนไปจำนองหรือเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้กับบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง โดยจะเรียกคนจำนองว่า ผู้จำนอง

การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งตามกฎหมาย โดยผู้ขายฝากจะเรียกได้ว่าลูกหนี้ และผู้ซื้อฝากจะเรียกว่าเจ้าหนี้ สัญญาขายฝากต้องทำตามที่กฏหมายกำหนด อันว่าขายฝากนั้น สัญญาซื้อขาย กรรมสิทธิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน โดยสามารถนำทรัพย์ที่ตกลงจะไถ่ถอนไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ได้ แต่หากเลยวันไถ่ถอนไปแล้ว ไม่มาไถ่ถอนหรือนำเงินไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ เป็นอันว่าทรัพย์นั้นตกเป็นของผู้รับฝาก

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน