การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาphp แจกโปรเจคphpฟรี หน้าที่4

โปรเจคเว็บไซต์แจกฟรี

แจกฟรี เพื่อใช้ในการศึกษา การค้นคว้า การพัฒนาต่อยอดเท่านั้น

Learn More

การตลาดออนไลน์ & SEO

แหล่งเรียนรู้บทความด้านการตลาดออนไลน์ และการทำSEO อ่านฟรี

Learn More

แหล่งเรียนรู้บทความต่างๆ

บทความด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโค้ด บทความเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหา บทความด้านความปลอดภัย

Learn More

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาphp แจกโปรเจคphpฟรี

รวบรวมบทความการเขียนโปรแกรมภาษาphp javascript java c# vb การทำseo ข่าวสารความรู้ไอที เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่มาจากประสบการณ์ของผู้เขียน

บทความที่เขียน

แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโค้ดphp การเขียนโค้ดjava การพัฒนาระบบ ทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์นี้

การเขียนโค้ดphp

การเขียนโค้ดjava

การเขียนโค้ดc#

ข่าวสารเทคโนโลยี

การตลาดออนไลน์ & SEO

โปรเจคระบบเว็บไซต์

มนุษย์เงินเดือน

อสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ข่าวสารความปลอดภัย

โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

การตลาดออนไลน์

บทความด้านการตลาดออนไลน์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านการขายสมัยใหม่ ที่ใช้เครื่องมือทางด้านออนไลน์ ซึ่งย่อโลกใบใหญ่ให้สามารถเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้ว แค่เพียงคุณต้องจับเทคนิคทางการตลาดให้ได้ คุณก็จะเข้าถึงลูกค้าที่คุณต้องการ หรือลูกค้าจะเข้าถึงคุณ

แอพเกมPokémon GO

แอพเกมPokémon GO

แอพเกมPokémon GO ถือ ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแรงไปกว่าเกมส์โปเกมอนโก หนึ่งในการ์ตูนชื่อดังในอดีต ที่ตัวเองจะออกเดินทางเพื่อจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ การผจญภัยของซาโตชิตัวเองของเรื่องเริ่มต้นขึ้น ในระหว่างทางซาโตชิพบเจอโปเกมอนต่างๆ ให้จับโดยใช้มอนเตอร์บอล ในการจับ


Read More

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio)

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio)

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio) เป็นการเขียนด้วยภาษาphp ถือว่าเป็นพื้นฐานการใช้หลักคณิตศาสตร์บวก ลบ คูณ หาร มาประยุกต์ใช้งานกับการเขียนโค้ด จึงกลายเป็นโปรแกรมคำนวณที่รับค่า input 2ช่อง แล้วเลือกเครื่องหมายดำเนินการ เพื่อนำไปคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ดังที่ต้องการ


Read More

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน ซึ่ง เขียนด้วยภาษาPHP เป็นการคำนวณรายได้ภาษีในรูปแบบของเปอร์เซ็นตามเงื่อนไข แล้วเข้าเงื่อนไขเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องเสียภาษี โปรแกรมนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ฝึกฝนการเขียนโค้ดภาษาphpเท่านั้น


Read More

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

โปรแกรมคำนวณเกรด กลาง ภาคและปลายภาค เขียนด้วยภาษาphp จัดว่าเป็นการเพิ่มระดับการเขียนโค้ดเงื่อนไขif-else ให้มีความซับซ้อนขึ้น โดยโปรแกรมจะรับข้อมูล 2ช่อง คือคะแนนกลางภาค ปลายภาค และคะแนนเก็บ เพื่อนำมารวมผลลัพธ์ทั้งหมด แล้วจึงค่อยไปเข้าเงื่อนไขif-else ของโปรแกรมอีกทีหนึ่ง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นเกรดเฉลี่ยที่จะได้รับ


Read More

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else จัดว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการฝึกการใช้คำสั่งเงื่อนไข ว่าข้อมูลที่รับเข้ามาทาง input เข้าเงื่อนไขใดบ้าง


Read More

ภาษาphpคืออะไร

by ผู้ดูแลระบบ | Category ภาษาPHP | 2016-08-19 20:36:49

581 View

ภาษาphpคืออะไร

ภาษาPHPเป็นภาษาจำพวกscripting language คำสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์(script)  และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง  ตัวอย่างของภาษาสคริปก็ เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML  โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ


Read More

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน