รายชื่อโปเกม่อนทั้งหมด

โปเกม่อนฟุชิงิดาเนะ Bulbasaur

โปเกม่อนฟุชิงิดาเนะ Bulbasaur

โปเกม่อนฟุชิงิดาเนะ Bulbasaur เป็นโปเกม่อนเมล็ดพันธ์ โดยมีความสำคัญคือเป็นโปเกมอนหลักของซาโตชิในซีซีนแรก ความสามารถคือเถาวัลย์ที่ใช้พันเหล่าศัตรู 


Read More

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน