โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นโค้ดที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาPHP ซึ่งใช้สำหรับการนับค่าจำนวนตัวอักษรที่กรอกไปในช่องข้อมูลที่กำหนด ซึ่งสามารถนับประโยคยาวๆได้ว่ามีกี่ตัวอักษร โดยโปรแกรมที่ทำขึ้นนี้ ทางผู้เขียนต้องการให้สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้งานกับระบบใหญ่ๆ


Read More

โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน

โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน

โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน ที่ทางผมเขียนขึ้นด้วยภาษาphp ถือเป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกฝนการเขียนโค้ดได้ดีที่เดียว โดยโปรแกรมนี้สามารถกำหนดจำนวนการสุ่มรหัสผ่านได้ด้วย และยังไม่ใช่แค่การสุ่มรหัสผ่านตัวอักษรเท่านั้น แต่รวมไปถึงตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ รวมถึงตัวเลข0-9 


Read More

โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาphp โดยจะมีระดับความยากขึ้นกว่าโปรแกรมphpอื่นๆ ซึ่งโปรแกรมนี้จะรับค่าตัวเลขมาที่ช่องinput แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวล เพื่อให้ออกมาเป็นตัวอักษรคำอ่านตัวเลข ซึ่งจะมีการแยกข้อมูลที่รับมาแล้วไปเข้าเงื่อนไข IF-Else เพื่อให้ออกมาเป็นคำอ่านที่ถูกต้อง


Read More

โปรแกรมบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้Onclick Javascript

โปรแกรมบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้Onclick Javascript

โปรแกรมบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้Onclick Javascript ซึ่งเขียนด้วยภาษาPHP ผสมผสานกับJavascript โดยโปรแกรมจะเป็นการกรอกข้อมูลที่ช่องinput และคลิกเลือกเครื่องหมายดำเนินการ ก็จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ โดยไม่ต้องรีเฟรช ถ้าไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลอะไร จะขึ้นERROR


Read More

โปรแกรมบวกเลข onkeyup ฟังก์ชั่นJavascript

โปรแกรมบวกเลข onkeyup ฟังก์ชั่นJavascript

โปรแกรมบวกเลข onkeyup ฟังก์ชั่นJavascript เป็นหนึ่งในตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาphp โดยหลักการของโปรแกรมคือการป้อนข้อมูลเข้าไปทั้งสองช่อง โปรแกรมจะทำการบวกเลขอัตโนมัติด้วยOnkeyup ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของJavascript


Read More

โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript

โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript

โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript ซึ่ง พัฒนาด้วยภาษาPHP โดยมีการรรับค่าinput 2ช่อง และเลือกSelect Tag เครื่องหมายดำเนินการ เพื่อนำเอาข้อมูลไปเข้าสู่กระบวนการประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ


Read More

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio)

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio)

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio) เป็นการเขียนด้วยภาษาphp ถือว่าเป็นพื้นฐานการใช้หลักคณิตศาสตร์บวก ลบ คูณ หาร มาประยุกต์ใช้งานกับการเขียนโค้ด จึงกลายเป็นโปรแกรมคำนวณที่รับค่า input 2ช่อง แล้วเลือกเครื่องหมายดำเนินการ เพื่อนำไปคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ดังที่ต้องการ


Read More

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน ซึ่ง เขียนด้วยภาษาPHP เป็นการคำนวณรายได้ภาษีในรูปแบบของเปอร์เซ็นตามเงื่อนไข แล้วเข้าเงื่อนไขเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องเสียภาษี โปรแกรมนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ฝึกฝนการเขียนโค้ดภาษาphpเท่านั้น


Read More

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

โปรแกรมคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค

โปรแกรมคำนวณเกรด กลาง ภาคและปลายภาค เขียนด้วยภาษาphp จัดว่าเป็นการเพิ่มระดับการเขียนโค้ดเงื่อนไขif-else ให้มีความซับซ้อนขึ้น โดยโปรแกรมจะรับข้อมูล 2ช่อง คือคะแนนกลางภาค ปลายภาค และคะแนนเก็บ เพื่อนำมารวมผลลัพธ์ทั้งหมด แล้วจึงค่อยไปเข้าเงื่อนไขif-else ของโปรแกรมอีกทีหนึ่ง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นเกรดเฉลี่ยที่จะได้รับ


Read More

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else จัดว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการฝึกการใช้คำสั่งเงื่อนไข ว่าข้อมูลที่รับเข้ามาทาง input เข้าเงื่อนไขใดบ้าง


Read More

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน